Seminar za komesare UCI u Novom Sadu okupio 40 polaznika

posted in: Stare vesti | 0

Biciklistički savez Vojvodine u saradnji sa BS Srbije i Asocijacijom biciklističkih sudija BS Srbije, organizovao je dvodnevni sudijski seminar u hotelu „Drinić“ u Novom Sadu.
Predavači su internacionalni komesar UCI Rodolfo Segnana iz Rijeke, federalni komesar UCI iz Srbije Nebojša Popov, ujedno i predsednik Asocijacije biciklističkih sudijna BDS i Nebojša Subić nacionalni komesar UCI.

– Međunarodna biciklistička unija UCI je ovom seminaru dala visok rang za „elite nacionalne komesare“ što praktinio znači da oni koji ga završe i imaju zvanje nacinalnog komesara mogu da nastave školovanje za dobijanje najvišeg zvanja interanacionalni komesar UCI – objasnio je Nebojša Subić.- Međutim, on ima mnogo širi značaj, jer će ga pratiti i sudije koji žele da dobiju zvanje komesara, ali i komesari koji će polagati za zvanje nacionalnog komesara i sa te strane je veoma koristan za naše sudije koje žele da napreduju i da se usavršavaju.
Seminar se završava u nedelju 27. marta kada će se polagati pred komisijom za zvanje komesar i nacionalni komesar. Prijavljeno je preko 40 sudija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.