Knjiga rezultata 2012.

posted in: Vesti | 0

Poštovani prijatelji biciklistiĉkog sporta,
Pred Vama je knjiga rezultata Asocijacije sudija Biciklistiĉkog saveza Srbije. U ovoj
knjizi su sadrţani rezultati biciklistiĉkih trka koje su se nalazile u Kalendaru trka
Biciklistiĉkog saveza Srbije za 2012. godinu, a za koje je bila nadleţna Asocijacija
sudija Biciklistiĉkog saveza Srbije.
Ovo je do sada najobuhvatnije izdanje, koje pored drumskih i MTB trka obuhvata i
neke discipline biciklistiĉkog sporta koje nisu znaĉajnije zastupljene u Srbiji, poput
biciklistiĉkog maratona, downhill-a i parabiciklizma, a za koje je Asocijacija sudija
Biciklistiĉkog saveza Srbije imala ĉast da u 2012. godini brine o njihovom
sprovoĊenju po pravilima biciklistiĉkog sporta…
Ova knjiga je podeljena na 5 oblasti, pri ĉemu svaka oblast moţe da se posmatra i
kao zasebna celina, i svedoĉi o jednom aspektu našeg sporta. Nadamo se da će
Vam ova knjiga koristiti kako u sadašnjosti, kao dokument koji svedoĉi o uspesima
naših takmiĉara u 2012. godini, tako i u budućnosti kao knjiga koju ćete rado uzimati
sa ţeljom da se prisetite lepih uspomena.
Srdaĉno Vas pozdravljamo i pozivamo Vas da nam ubuduće date Vaše predloge i
sugestije, kako bi u vremenu koje dolazi svako novo izdanje ove knjige bilo još
kvalitetnije.
Marko Ţivanović                                              Nebojša Popov
Sekretar ASUBSS                                              Predsednik ASUBSS

 

Knjigu možete preuzeti ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.