Posle prve godine rada nove uprave kluba i postavljenih ciljeva za naredni period, ulazimo u prvu godinu novog Olimpijskog ciklusa. Sve ozbiljne sportske organizacije koje se bave vrhunskim sportom, a smatramo da Biciklistički klub BORAC, spada u takve organizacije, svoje srednjoročne programe rada prave izmedju dve Olimpijade. Polazeći od realizovanih ciljeva u 2012.godini, stvorenih uslova, takmičarskog pogona i ulaganja novog sponzora, prezentuje se ovaj program za 2013.godinu.

1.Osnovni sportski ciljevi

Trajno opredelenje da BK BORAC, postoji zbog čačanske omladine i da se vozački kadar regrutuje iz sopstvenih redova, treba nastaviti i dalje. Stručni rad već je podignut na viši nivo, angažovanjem profesionalnog trenera iz sopstvenih redova i u tom segmentu treba uključiti još mladih stručnjaka koji će se uključiti u rad škole biciklizma.

Osnovni sportski cilj proističe iz trajnog opredelenja kluba, a to je da se animira i stvore uslovi da se čačanska omladina bavi biciklističkim sportom u svim njegovim oblicima i da se od najambicioznijih i najtalentovanijih postižu vrhunski rezultati. Postizanje vrhunskih rezultata nesme biti po svaku cenu, već oni treba da budu plod stručnog rada, vaspitanja, zdrave konkurencije, dobrih uslova i ambicije takmičara.

Duži niz godina unazad, klub nije imao kompletnu seniorsku ekipu, jer nije bilo uslova za zadržavanje juniora koji su prerastali tu kategoriju. Naša deca su odlazila u druge klubove ili su prestajali da se bave biciklističkim sportom. Sada su se stvorili uslovi da se ponovo formira seniorska ekipa, koju će činiti takmičari do 23 godine, ponikli u Borcu. Potencijal te ekipe je veliki jer su to sve bivši juniorski i sadašnji seniorski Reprezentativci.Pored visokog ekipnog plasmana sastav ovakve ekipe garantuje da se na svim domaćim trkama u pojedinačnom plasmanu neko može naći na pobedničkom postolju. Ovakav kvalitet i potencijal zaslužuje i nastupe na medjunarodnim trkama u bližem okruženju Srbije. Pored nastupa kroz Reprezentaciju Srbije najboljih članova , Borac će nastupiti na nekoliko medjunarodnih trka u bližem okruženju.

Sve ovo što se uradi u 2013.godini ima kao krajni cilj da neko od članova BK BORAC ispuni normu za odlazak na Olimpijske igre u Riju 2016.godine. Norma će se ispunjavati 2015.godine, što je dovoljno vremena da mladi takmičar sazri i kad je najpotrebnije postigne ono što se od njega očekuje.

Juniorska ekipa biće kompletna, sa dva takmičara reprezentativnog potencijala i ostalim delom ekipe koji dolazi iz kadetske selekcije. Ekipa svojim potencijalom treba da bude medju prve tri u Srbiji. Kako dva takmičara nastupaju u svojoj poslednjoj juniorskoj sezoni, osnovni cilj je da se oni adekvatno spreme za 2014.godinu kada prelaze u seniore.

Kadetska ekipa i ekipa mladjih kadeta biće daleko brojnija nego ranijih godina. To je posledica rada tokom 2012.godine kada smo regrutovali veliki broj novih članova. Medju tim novim članovima, već se prepoznaje jedna grupa veoma talentovane dece, kojima će se posvetiti posebna pažnja. Škola biciklizma će nastaviti sa svojim radom i dalje, a kroz selekciju najbolji će prelaziti u takmičarski pogon, a ostali će ostajati i dalje članovi kluba u rekreativnom pogonu.

Masters ekipa, takmičari preko 30 godina starosti koji izaberu tu kategoriju, po prvi put biće formirana. Formiranje ovakve ekipe ima za cilj afirmacija biciklističkog sporta i afirmacija bicikla kao rekreativnog sredstva. Kako se veliki broj naših sugradjana aktivno rekreira vozeći bicikl, a deo njih to radi skoro svakodnevno, rodila se ideja da oni nastupaju na takmičenjima koja se organizuju za taj uzrast. Oni nebi opterećivali budžet kluba, već bi se finansirali iz sopstvenih izvora, a bili bi od velike pomoći u školi biciklizma i u organizaciji takmičenja koje sprovodi klub.

Zadatak ove ekipe je da sa članovima rekreativne sekcije organizuju više rekreativnih akcija tokom godine za naše sugradjane.

Parabiciklizam je sastavni deo biciklističke porodice, kojim se bave ljudi različitog fizičkog hendikepa. Kako je u sistemu sporta kod nas i u svetu rezultati sportista i parasportista izjednačeni u vrednovanju, sve je više ljudi sa hendikepom koji se okreću sportu. U našim redovima ponikao je takmičar Lazar Filipović, čiji je hendikep slabovidost. Pored tog hendikepa on se u mladjim kategorijama ravnopravno takmičio sa ostalom decom. Polaskom na studije napustio je naš Klub, posvetio se parabiciklizmu u drugoj sredini i postigao nekoliko vrhunskih svetskih rezultata. Pored parabiciklizma takmiči se i u paratriatlonu, u kome je ove godine osvojio drugo mesto na Svetskom prvenstvu. Ove godine ponovo je postao član Borca i to nas tera da moramo razvijati i ove grane biciklizma. Ove sportske discipline se nalaze u programu Paraolimpijade koja se održava 2016.godine u Riju i Lazar je najozbiljniji kandidat za osvajanje jedne od medalja.

BMX i MTB(planinski biciklizam), do sada nisu bili zastupljeni u našem klubu. Po ovom pitanju treba napraviti poseban program, jer su ovo Olimpijske discipline, veoma atraktivne za gledaoce i veoma pogodne za regrutovanje novih članova. U tom smislu posebnu pažnju treba posvetiti izgradnji BMX staze, počev od izrade projekta same staze, pronalaženja lokacije i zatvaranja finansijske konstrukcije.

2.Uslovi za ostvarenje sportskih ciljeva

Za ostvarenje postavljenih sportskih ciljeva moraju se stvoriti adekvatni uslovi. Sagledavajući postojeći imovinu Kluba, potrebno je obezbediti sledeće:

Oprema i sportski rekviziti

Novu opremu sa znakom sponzora, dresovi, biciklističke gaće, zimska oprema, trenerke, sprinterice, kacige…

-Vrhunski takmičarski bicikl-3 kom

-Potrošni biciklistički materijal, točkovi, gume, lanci, zupčanici…

-Bicikli nižeg kvaliteta za mladje kategorije- 3 kom

Stipendije i honorari za trenere

-Stipendije za sportsko usavršavanje za 3 takmičara

-Honorar za prvog trenera i njegovog pomoćnika

-Premije za postignute vrhunske rezultate

Trening, pripreme i odlasci na takmičenja

-Putnički automobil sa galerijom za bicikle

-Kombi vozilo za prevoz bicikala i takmičara

-Manji motor za pratnju treninga

-Pripreme u toku zimskog perioda na moru za 10 takmičara, 10 dana

-Gorivo za vozila

-Fiskulturna sala u toku zimskog perioda, 3 meseca, 2 termina sedmično

-Teretana, 3 meseca, 2 termina sedmično

-Garmin uredjaji za praćenje treninga, 5 komada

-Trenažeri za zimski trening, 2 komada

-Medicinska zaštita i sredstva za oporavak

3.Takmičenja u organizaciji kluba

Centralno takmičenje koje klub organizuje je trka XX-ti CLASSIC Beograd-Čačak. Iduće godine ova trka slavi lep jubilej, svoje dvadeseto izdanje. To je razlog više da se nivo takmičenja podigne maksimalno i prvi koraci su uradjeni u tom smislu. Trka je uvrštena u kalendar Svetske biciklističke unije-UCI, sa rangom 1.2 i bodovaće se za Euro tour i domaću biciklističku Ligu. Pored toga naša trka će se računati za Prvenstvo Balkana u seniorskoj konkurenciji. Sve ovo traži ozbiljnu i dugotrajnu organizaciju. Pod hitno treba formirati Organizacioni odbor, podeliti zadatke i krenuti u realizaciju. Ovo jedinstveno takmičenje je idealna prilika da se u centru Beograda, duž cele Ibarske magistrale i u samom Čačku, široj javnosti predstave svi potencijali našeg Grada. Sa kvalitetnim programom možemo obezbediti dovoljno sredstava za pokriće same trke, kao deo sredstava za ostalu delanost kluba. Termin održavanja trke je 11.05.2013.godine.

Naš klub u okviru kalendara Biciklističkog saveza Srbije organizuje trku u okviru Biciklističke lige Srbije za mladje kategorije. To takmičenje biće održano 17. avgusta, na tradicionalnoj stazi u selima Trbušani, Miokovci i Prijevor.

Tokom godine organizovaćemo nekoliko takmičenja u okviru Prvenstva Čačka za školsku omladinu. Broj trka zavisiće od dogovora sa školama. Najbolji sa ovog prvenstva kvalifikovaće se za Prvenstvo Srbije školske omladine u biciklizmu.

4.Finansijski plan

Oprema i sportski rekviziti

-Nova opremu sa znakom sponzora…………………………………………………… 450.000,00

dresovi, biciklističke gaće, zimska oprema, trenerke, sprinterice, kacige…

-Vrhunski takmičarski bicikl-3 kom…………………………………………… ………. 450.000,00

-Potrošni biciklistički materijal, točkovi, gume, lanci, zupčanici……. ………. 250.000,00

-Bicikli nižeg kvaliteta za mladje kategorije- 3 kom……………………. ……….. 100.000,00

—————————–

1.250.000,00

Stipendije i honorari za trenere

-Stipendije za sportsko usavršavanje za 3 takmičara……………………………….. 700.000,00

-Honorar za prvog trenera i njegovog pomoćnika………………………….. ……….. 700.000,00

-Premije za postignute vrhunske rezultate……………………………………………… 300.000,00

——————————-

1.700.000,00

Trening, pripreme i odlasci na takmičenja

-Manji motor za pratnju treninga…………………………………………………………. 70.000,00

-Pripreme u toku zimskog perioda na moru za 10 takmičara, 10 dana…….. 100.000,00

-Gorivo za vozila i ishrana takmičara na putovanjima……………………………… 700.000,00

-Garmin uredjaji za praćenje treninga, 3 komada…………………………………… 90.000,00

-Medicinska zaštita i sredstva za oporavak…………………………………………… 200.000,00

—————————-

1.160.000,00

Takmičenja u organizaciji kluba

-Classic Beograd-Čačak……………………………………………………………………. 1.200.000,00

Nagrade bruto, participacija, sudije, troškovi organizacije…

-Biciklistička Liga Srbije za mladje kategorije……………………………………….. 50.000,00

-Školsko prvenstvo Čačka…………………………………………………………………. 20.000,00

——————————

1.270.000,00

Režijski troškovi

-Osiguranje takmičara i vozila……………………………………………………………. 50.000,00

-Registracija takmičara i kluba u BSS, takse……………………………………….. 10.000,00

-Struja, voda, telefon………………………………………………………………………… 30.000,00

-Knjigovodstvene usluge…………………………………………………………………… 60.000,00

-Bankarske provizije i razne takse po zahtevima………………………………….. 50.000,00

——————————

200.000,00

RASHODI

-Oprema i sportski rekviziti…………………………………………………………….. 1.250.000,00

-Stipendije za takmičare i honorari za trenere…………………………………. 1.700.000,00

-Trening, pripreme i odlasci na takmičenja……………………………………… 1.160.000,00

-Takmičenja u organizaciji kluba…………………………………………………….. 1.270.000,00

-Režijski troškovi…………………………………………………………………………… 200.000,00

———————————–

5.580.000,00

PRIHODI

-Dotacije od Grada Čačka za redovnu delatnost……………………………… 1.000.000,00

-Dotacije od Grada Čačka za trku CLASSIC Beogread-Čačak………….. 500.000,00

-Članarina……………………………………………………………………………………… 100.000,00

-Sponzorska sredstva za XX CLASSIC Beograd-Čačak…………………… 500.000,00

-Generalni sponzor……………………………………………………………………….. 3.000.000,00

-Ostali sponzori…………………………………………………………………………….. 500.000,00

—————————————-

5.600.000,00