KUP SRBIJE – “NAGRADA ČAČKA-2024″

posted in: Vesti | 0

P R O P O Z I C I J E

Organizator: Biciklistički savez Srbije

Biciklistički klub BORAC, Čačak

Datum trke: Subota 04.05.2024

Pravo učešća: Imaju svi zdravi i osigurani takmičari licencirani za 2024.godinu

Staza:   Kružna , sa startom i ciljem u selu Ježevica, dužina kruga je 7,6km.

 

Satnica:

U9 M, start u Ježevici, cilj ispod ciljnog uspona, 2,5km start u 11,00
ELITE Ž,      U19 Ž, 5 krugova= 38km,             start u 11,00
U13 M,         U15 Ž 2 kruga= 15,2km,              start u 11,03
U11 M,         U11 Ž, U13 Ž 1 krug = 7,6km,      start u 11,06
U17 M         6 krugova= 45,6km,                   start u 12,15
U15 M          U17Ž 3 kruga = 22,8km,             start u 12,18
ELITE M,      U19 M 12 krugova= 91,2km      start u 14,00
MASTERS   6 krugova= 45,6km                   start u 14,03

 

U kategorijama gde žene startuju sa muškarcima start će biti razdvojen sa kratkom vremenskom distancom

koju će utvrditi Glavni sudija sa organizatorom u zavisnosti od broja prijavljenih takmičarki i objaviti pre starta…

 

Prijave: Prijave se dostavljaju najkasnije do 02.05.2024.god. Na obrascu BSS na e-mail sudijskakomisija@bss.rs

 Prijave na mestu starta neće se uvažavati.   

Podela brojeva: Podela startnih brojeva na mestu starta i cilja, kancelarija otvorena od 9,00 sati.

Brojeve može preuzeti samo osoba sa licencom BSS za 2024.godinu.

Ocenjivanje: Pobednik je takmičar u svakoj kategoriji koji stazu predje u najkraćem vremenu.

Troškovi-nagrade: Organizator snosi troškove organizacije trke, ostale troškove snose sami učesnici.

Nagrade  prema Pravilniku  o Kupu Srbije, plus praktične nagrade dar sponzora.

Podela nagrada za svaku kategoriju po objavljivanju rezultata.

Bodovanje: Trka se vozi po Pravilniku o Kupu Srbije za 2024.godinu. 

Tehnički propisi: Trka se vozi po saobraćajnim propisima, Pravilniku UCI i BSS i ovim Propozicijama.

Svi takmičari moraju biti propisno odeveni i nositi zaštitnu kacigu pravilno postavljenu i pričvršćenu, koristiti tehnički ispravan bicikl, na stazi se ponašati tako da ne ugrožavaju ni sebe ni druge i bez pogovora poštovati sva upozorenja dana od strane službenih lica na startu, cilju ili u toku trke. Kontrola prenosa obavezna po tehničkom pravilniku BSS.

Pratnja trke dozvoljena je jednim klupskim voziliom u kategoriji, kojim može upravljati samo lice   sa licencom BSS za 2024.godinu.

Opšti propisi: Svojim startom svi takmičari usvajaju ove Propozicije i nastupaju na sopstvenu odgovornost. Organizator ne odgovara za posledice pričinjene učesnicima karavana ili trećim licima.

Kazne i žalbe: Prema kodeksu kazni BSS

Ostale odredbe: Organizator zadržava pravo izmena i dopuna ovih Propozicijama uz obavezu da iste saopšti učesnicima  najkasnije  30 minuta  pre starta  trke. Organizator će sprovoditi važeće mere i   preporuke nadležnih organa za prevenciju i smanjenje rizika prenošenja virusa Covid 19.

Hitna pomoć:  Dom zdravlja Čačak- HITNA POMOĆ – 032/ 348-582, Veselina Milikića br.9, Čačak

Na trci će biti vozilo saniteta sa stručnom medicinskom ekipom

Kontakt :  Ivan Rvović 069/320 95 97, Dragan Dostanić 062/66 07 08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.